You are here

Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten

Maria Sibylla Merian
Full title: 
Maria Sybilla Meriaen Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten, : waer in de Surinaemsche rupsen en wormen, met alle derzelver veranderingen, naer het leeven afgebeeldt, en beschreeven worden; zijnde elk geplaest op dezelfde gewassen, bloemen, en vruchten, daer ze op gevonden zijn; beneffens de beschrijving dier gewassen : waer in ook de wonderbare padden, hagedissen, slangen, spinnen, en andere zeltzame gediertens worden vertoont, en beschreeven
Authors: 
Maria Sibylla Merian
Year: 
1719
Place & Publisher: 
Joannes Oosterwyk, Boekverkoper op den Dam in de Boekzael: Alwaer dit Werk, als ook de Europeesch Insecten in quarto van dezelv Juffrouw MERIAEN naer 'tleven geschildert en afgezet te bekomen zyn.
Language: 
Dutch